Error Code: 1175. You are using safe update mode…

MySQL Workbench – jako narzędzie pracy z bazą danych MySQL blokuje dostęp do zapytań w których modyfikowane są tablice bez podania warunku ograniczającego (where).
Ograniczenie ma na celu zabezpieczenie przed nieprzemyślanymi zmianami na wszystkich rekordach w tablicach.
Można swobodnie je włączać / wyłączać za pomocą polecenia SQL

Programowanie i zarządzanie bazami danych

Jeżeli masz potrzebę stworzenia, obsługi, optymalizacji czy integracji bazy danych to nie mogłeś trafić lepiej. Jesteśmy jedną z nielicznych w Polsce firm która dysponuje doświadczeniem w zakresie tworzenia i zarządzania bazami danych. Za potwierdzenie tej tezy niech...

Administracja serwerami.

Wieloletnie doświadczenie w konfiguracji i obsługi środowisk serwerowych opartych o Windows i Linux pozwala nam zaoferować naszym klientom solidne i profesjonalne wsparcie w tym zakresie. Świadczymy usługi instalacji i konfiguracji: systemów operacyjnych w wersji...