Error Code: 1175. You are using safe update mode…

MySQL Workbench – jako narzędzie pracy z bazą danych MySQL blokuje dostęp do zapytań w których modyfikowane są tablice bez podania warunku ograniczającego (where).
Ograniczenie ma na celu zabezpieczenie przed nieprzemyślanymi zmianami na wszystkich rekordach w tablicach.
Można swobodnie je włączać / wyłączać za pomocą polecenia SQL