Google Maps API – Zaawansowane użycie markerów

Bardzo często mapy Google wykorzystywane są do prezentacji konkretnych lokalizacji – takich jak siedziba firmy czy miejsc w których odbywają się pewne wydarzenia i jak już wiemy używamy do tego markerów. W poniższej publikacji postaram się przybliżyć kilka ciekawych metod użycia markerów na mapach Google.

Jako bazę dla naszych działań użyjemy przykład z poprzedniego artykułu Google Maps API – Marker prosty.

Google Maps API – Marker prosty

Markery służą do oznaczania miejsc na mapach Google. Oznaczenie miejsca markerem jest stosunkowo proste i ogranicza się jedynie do utworzenia obiektu typu Google.maps.Marker do którego należy przekazać pozycję markera, mapę oraz jego tytuł. var marker = new...

Google Maps API – stylizacja mapy

Google Maps API daje nam niemal nieograniczone możliwości związane ze stylizacją map. Począwszy od prostych zmian, które pozwolą nam dostosować wygląd mapy do stylistyki strony WWW, poprzez zastosowanie specjalistycznych wyglądów w zaawansowanych systemach webowych. W...

Google Maps API – widok z perspektywy

Widok mapy z perspektywy 45 stopni jest bardzo efektowny, należy jednak pamiętać, że nie pokrywa on w 100% powierzchni map Google. W celu uzyskania tego efektu należy ustawić widok mapy na satelitarny bądź hybrydowy oraz dopisać funkcję  map.setTilt(45); w której to...

Google Maps API – rodzaje map

W zależności od specyfikacji wdrożenia w którym wykorzystujemy mapę możemy wybrać jeden z podstawowych jej typów: MapTypeId.ROADMAP – mapa drogowa. MapTypeId.SATELLITE – mapa satelitarna. MapTypeId.HYBRID  – połączenie mapy drogowej i satelitarnej. MapTypeId.TERRAIN –...