Zaznacz stronę

W zależności od specyfikacji wdrożenia w którym wykorzystujemy mapę możemy wybrać jeden z podstawowych jej typów:

  • MapTypeId.ROADMAP – mapa drogowa.
  • MapTypeId.SATELLITE – mapa satelitarna.
  • MapTypeId.HYBRID  – poĹ‚Ä…czenie mapy drogowej i satelitarnej.
  • MapTypeId.TERRAIN – mapa fizyczna.

Aby ustawić rodzaj wyświetlanej mapy należy w obiekcie mapOptions dopisać właściwość mapTypeId.

var myLatlng = new google.maps.LatLng(-lat: 50.0295067, lng: 18.7024044);
var mapOptions = {
zoom: 8,
center: myLatlng,
mapTypeId: google.maps.MapTypeId.SATELLITE
};
var map = new google.maps.Map(document.getElementById(„map-canvas”),mapOptions);

Dynamiczna zmiana rodzaju wyświetlanej mapy odbywa się poprzez użycie następującej funkcji:

map.setMapTypeId(google.maps.MapTypeId.SATELLITE);