MySQL jak zmienić wartość autoinkrementacji

MySQL jak zmienić wartość autoinkrementacji

Z pewnością, każdy programista czy webmaster, który choć odrobinę liznął tematu relacyjnych baz danych miał do czynienia z autoinkrementowanym polem. Zdarzają się niekiedy sytuacje w których konieczna jest zmiana początkowej wartości autoinkrementacji. Aby tego...

Error Code: 1175. You are using safe update mode…

MySQL Workbench – jako narzędzie pracy z bazą danych MySQL blokuje dostęp do zapytań w których modyfikowane są tablice bez podania warunku ograniczającego (where).
Ograniczenie ma na celu zabezpieczenie przed nieprzemyślanymi zmianami na wszystkich rekordach w tablicach.
Można swobodnie je włączać / wyłączać za pomocą polecenia SQL